Wat is een ondernemingsnummer, en hoe kan ik er een aanvragen?

 


Je ondernemingsnummer is een uniek identificatienummer voor jouw onderneming. Je kan het vergelijken met het rijksregisternummer dat elke burger van ons land heeft. Je moet je ondernemingsnummer, bestaande uit een 0 of een 1, gevolgd door negen cijfers, vermelden op alle documenten van je zaak. Je krijgt je ondernemingsnummer toegekend bij je inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Richt je een eenmanszaak op, dan zorgt je Acerta Startersconsulent voor die inschrijving. Richt je een vennootschap op, dan wordt je ondernemingsnummer en je inschrijving in de KBO geregeld door de griffie van de rechtbank van koophandel, waar je je oprichtingsakte hebt neergelegd. Achteraf moet je altijd nog even langs het ondernemingsloket om de gegevens van je vennootschap in de KBO te laten vervolledigen. Je leest er meer over in het deel.


Meer informatie : "Starten > Wat je zeker moet doen > Voor vennootschappen: Je vennootschap oprichten".


Ben je BTW-plichtig, dan moet je je ondernemingsnummer ook laten activeren als BTW-nummer. Je kan die activering zelf in orde brengen via het BTW-controlekantoor in je buurt. Je kan ook een beroep doen op je Acerta startersconsulent, die je BTW-nummer tegelijk met je inschrijving in de KBO kan activeren.


UitzonderingenVolgende ondernemingen worden niet (door het ondernemingsloket) in de KBO geregistreerd:
Toch kan het zijn dat iemand uit bovenstaande lijst een ondernemingsnummer nodig heeft. De registratie gebeurt dan door een andere instantie.